Chọn mục Ngôn ngữ & Vùng và điều chỉnh ngôn ngữ của iPhone sang English