FAQ LEEDZUNG SERVICE

Về chúng tôi ?

Đây là một web nhằm để tăng số lượng like Status - Photo trên Facebook của các bạn ! Và nó hoàn toàn miễn phí !.
Bài viết của bạn sẽ được LIKE bởi những người dùng khác trên Facebook cùngng sử dụng hệ thống của chúng tôi.
Bạn hãy xem dã chỉnh tài khoản lên 18 tuổi chưa ? Đã bật chế độ theo dõi chưa ? Để chế độ Status công khai ( Public ) chưa ?

Người sáng lập

Chúng tôi ! LEEDZUNG SERVICE được mở ra hoàn toàn miễn phí ! bạn không phải chịu một khoản phí nào khi sử dụng ! Hãy ủng hộ Web bằng cách giới thiệu cho bạn bè sử dụng :)
Tôi Là Lee Dzung - Một người ham mê phát triển Website ! Sống tại HÀ NỘI - Việt Nam :x
Hãy gửi tin nhắn đến inbox tôi !