FAQ LEEDZUNG SERVICE

Mở khóa tài khoản Facebook khi bị vô hiệu hóa (FAQ)

Sau đây mình sẻ hướng dẫn các bạn mở khóa tài khoản facebook thân yêu khi bị vô hiệu hóa , mà không thấy hồi âm!
 
*Cách 1: Qua email :
Đây là 2 mail support về tài khoản của facebook!
1- gnqxifr.aeaqxnp7lewqg@support.facebook.com
2- 7deie6p.aeaz4kx2pa@support.facebook.com
Nội Dung viết:
Nên dùng giấy tờ tùy thân thật 2 mặt.
"Hello Facebook Team : That is my identity card to named my timeline so please check it and reactive my account ."
 
*Cách 2: Qua form support:
Một số form bạn có thể thử:
 
(Không nên spam mail nó sẻ bị nó chặn không rep lại nữa đâu, có thể khắc phục bằng cách fake ip proxy Newzeland)
 
Nguồn: Lee Dzung
Chúc các bạn thành công!