Hướng dẫn mở khóa Checkpoint 72h Facebook

Yêu cầu

  • Các bạn Fake địa chỉ Ip (các bạn có thể dùng plugin Hola).
  • Có một CMND đạt chuẩn trùng Info với tài khoản cần Unlock Checkpoint

Cách Thực Hiện 

Fake IP Ấn Độ, Nga, Uk, Us,  Trung Quốc  đều được hết  các bạn Fake Ip nước nào thì đổi ngôn ngữ về nước đó luôn nhé

Link 481 

https://www.facebook.com/help/contact/558854327550481

Link 237

https://www.facebook.com/help/contact/141492042636062

Link 890

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Nội dung gửi cho Facebook các bạn gửi như sau

Hello facebook team: This is my id card. I hope that will be soon confirmed this account with the following information.

Full name: điền tên

Date of birth : điền ngày sinh

Email account: địa chỉ mail trong tài khoản

CEO:

error: Nghiêm cấm copy